AIMP

AIMP wil een referentie, netwerk en kennisbron zijn op het gebied van Industriële Marketing.

Hiervoor organiseert AIMP 5 lezingen per jaar die verzorgd worden door marketeers van industriële bedrijven.

De volgende AIMP bijeenkomst zal in september 2016 worden gehouden met als thema digitale markting.