Association of Industrial Marketing Professionals

AIMP is een netwerk, kennisbron en referentie op het gebied van Industriële Marketing. Doel van AIMP is om marketing en sales-professionals met elkaar te verbinden door het uitwisselen en delen van ervaringen en ideeën. Professionals met name uit de (high)tech en industrie omdat marketing en sales in deze branche unieke ervaringen met zich mee brengt.

Wat doet AIMP

AIMP organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij een gastspreker een actuele marketing case presenteert.